www.odoceanudooceanu.pl

W Katedrze Prymasowskiej w Quito

Ikona Częstochowska, która podróżuje po świecie "Od Oceanu do Oceanu" pozostała przez osiem dni w Katedrze Prymasowskiej w Quito. Parafianie odwiedzający tę świątynię, która jest najważniejszym kościołem w całym Ekwadorze, okazywali wiele zainteresowania i podziwu dla Ikony.

Rozpoczęcie wizyty w Quito – stolicy Ekwadoru

Ks. Leon Juchniewicz razem z o. Bartłomiejem Marciniakiem, paulinem z Amerykańskiej Częstochowy, jechali samochodem przez łańcuch górski z Santo Domingo do stolicy Quito z Ikoną, zamontowaną w Mama Mobilu. Droga trwała ok. dwóch godzin, jednak nie można było jechać szybko i było już trochę opóźnienia.

Uroczystości powitania miały się odbyć w katedrze prymasowskiej, znajdującej się w starym centrum (Colonial Center) Quito.

Diecezja Santo Domingo żegna Ikonę Matki Bożej Częstochowskiej

Ikona Częstochowska zakończyła trwającą od 10 miesięcy wędrówkę przez większość parafii Diecezji Santo Domingo w Ekwadorze, gdzie była goszczona bardzo gorąco.
Uroczystość pożegnania odbywała się w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jednej z pierwszych do której zawitała na samym początku. Proboszczem tej parafii jest ks. Leon Juchniewicz, który pełni funkcję koordynatora peregrynacji w Ekwadorze.

Maryja kontynuuje wędrówkę przez Santo Domingo w Ekwadorze

W okresie od 23 listopada do 8 grudnia 2017 r. Ikona Matki Bożej Częstochowskiej zatrzymała się w parafii p. w. Świętej Marty, która należy do diecezji Santo Domingo i znajduje się na terenie miasta o tej samej nazwie. .

Siostra Rocio Velasquez z Kongregacji Komunikacji Społecznej przekazała, że ​​przed codzienną Mszą św.

Biskupi Ekwadoru spotykają się w obecności Matki Bożej Częstochowskiej

W dniu 9 listopada 2017 r. Episkopat Ekwadoru obchodził 130 rocznicę ewangelizacji w Wikariacie Apostolskim w Puyo, u wrót Amazonii. Z tej okazji odbyło się 143 Posiedzenie Plenarne Episkopatu Ekwadoru z udziałem nowego nuncjusza abp. Andresa Carrascosa Coso.

Ks. Leon Juchniewicz: - Jestem pod wrażeniem wielkiej wiary, jaką pokładacie w Matce Bożej”.

Wywiad dla  www.vicariatopuyo.org

Marsz dla Życia i Rodziny, który odbył się w Puyo w czwartek 9 listopada i zgromadził tysiące ludzi, miał także wymiar procesji, na czele której znajdował się wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Ta Ikona jest wierną kopią tego wizerunku, który znajduje się w sanktuarium o tej samej nazwie w Polsce i została przywieziona do Puyo przez polskiego ojca i misjonarza ks. Leona Juchniewicza.

Skąd pochodzi ten wizerunek?

To jest wspaniały projekt (zobacz na stronie www.odoceanudooceanu.pl), w ramach którego Matka Boża w tej Ikonie pielgrzymuje przez cały świat. Wędrówka ta rozpoczęła się w 2012 roku we Władywostoku, rosyjskim mieście na wybrzeżu Oceanu Spokojnego, przejechała całą Azję i Europę i przekroczyła Atlantyk docierając do Ameryki. Od 24 marca bieżącego roku odwiedza Ekwador, który jest pierwszym krajem na południowej półkuli.

Podkreśla Ojciec, że jest to wspólna inicjatywa świeckich katolików i prawosławnych.

Echa wizyty Ikony Częstochowskiej w Ekwadorze – List do koordynatora z 10 listopada 2017 r.

Dzień dobry, Ojcze!

Nazywam się Alex, jestem ojcem rodziny i misjonarzem w Puyo. Razem z żona mamy nadzieję, że miał Ojciec dobrą podróż powrotną do domu. To było wielkie błogosławieństwo, gościć wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej w Puyo oraz pod jej patronatem włączyć się w Jej pielgrzymkę na rzecz rodziny i życia.
Możesz na nas liczyć we wszystkim, czego potrzebujesz,

Biskupi Ekwadoru przed Ikoną Częstochowska u wrót Amazonii

Międzynarodowa Koalicja „Od Oceanu do Oceanu” w obronie cywilizacji życia

Informacja prasowa

 

Maryja kontynuuje pielgrzymkę przez wioski Ekwadoru

Wędrująca Ikona Matki Bożej Częstochowskiej kontynuuje swoją wyprawę przez Diecezję Santo Domingo.  Ks. Luis Enrique Larios gościł Matkę Bożą w swojej parafii Santa Maria del Toachi w dniach od 3 do 6 października 2017 roku. Ikona przyjechała wieczorem, gdy już było ciemno,